Vi erbjuder lackering & färgsättning av:

 • Köksluckor
 • Trappor
 • Trappräcken
 • Garderobsdörrar
 • Ytterdörrar
 • Dörrar inomhus

Övriga lackeringstjänster innefattar:

 • Ådring
 • Lasering och vitlasering
 • Betsning
 • Spackling av knopphål eller handtagshål
 • Borrning av nya hål för knopp/handtag
 • Traditionellt måleri